bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 64,397.25 0.88%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,144.70 3.59%
bnb
BNB (BNB) $ 560.92 2.44%
solana
Solana (SOL) $ 145.69 5.93%
xrp
XRP (XRP) $ 0.498135 2.74%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.472087 3.72%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.155894 2.68%

Opside NCRC: Güvenilir çapraz roll-up iletişim protokolü (Sponsorlu)

Opside NCRC Güvenilir çapraz roll up iletişim protokolü (Sponsorlu)

Opside’ın NCRC (Native Cross Rollup Communication) protokolü, rollup’lar arasında birlikte çalışabilirlik için güvenilir çözüm sağlar. NCRC protokolü, her rollup’a üçüncü taraf (ayrı) köprü eklenmesini gerektirmez, ancak ZK-Rollup’ın yerel köprüsü sistem düzeyinde dönüştürülür. Böylece farklı ZK-Rollup’ların yerel köprüleri çapraz rollup iletişimi için doğrudan kullanılabilir. Daha basit ve kapsamlı olan çözüm ile sistem karmaşıklığını ve güven maliyetlerini önüne geçiliyor.

Neden güvenilir olmayan çapraz roll-up iletişimine ihtiyacımız var?

Roll-up, blockchain ölçeklenebilirliğini artırma, işlem maliyetlerini azaltma ve genel verimliliği artırma özellikleri nedeniyle çeşitli projeler ve zincirler tarafından ilgi görüyor. Opside, Web3 uygulamaları için ZK-RaaS hizmeti sunuyor. Opside Rollup Launchbase aracılığıyla geliştiriciler, Web3 uygulamaları için kendi rollup’larını oluşturabiliyor. Birden fazla rollup çağında, farklı Layer-2 çözümleri arasında kesintisiz birlikte çalışabilirliğin önemli hale gelmesi bekleniyor.

Mevcut durumda roll-up’lar arasındaki etkileşim izole edilmiş durumda. Gerçek zamanlı çapraz zincir iletişimi ve varlıkların birlikte çalışabilirliği yapılmıyor. Bu izolasyon, varlıkları belirli bir roll-up içinde kalmasına yol açıyor. Farklı ağlar arasında serbest akış ve kullanımları kısıtlıyor.

Etkin çapraz roll-up iletişiminin olmaması sadece bireysel roll-up’ların potansiyelini değil, aynı zamanda genel kullanıcı deneyimini de etkiliyor. Varlıkları roll-up’lar arasında taşımaya veya çapraz zincir işlemleri gerçekleştirmeye çalışan kullanıcılar zaman alıcı bir süreçle karşı karşıya kalıyor. Bu optimum olmayan deneyim, roll-up’ları daha az cazip hale getiriyor.

Multi-roll-up çağının tüm potansiyelini hayata geçirebilmek için güvenilir ve evrensel bir cross-roll-up iletişim protokolü oluşturulmasına ihtiyaç bulunuyor.

Opside’ın çözümü: yerel çapraz rulo iletişimi

Her ZK-Rollup’ın yerel köprü olarak adlandırdığımız orijinal bir L1-L2 köprüsü vardır. Likidite tabanlı şemaları kullanan üçüncü taraf köprülerin aksine, yerel köprü benzersiz bir ‘yakma’ çapraz zincir mekanizması olarak işlev görür. Sıfır bilgi kanıtlama yoluyla güvenliği korur. Ayrıca güvenilirliği de üst seviyeye çıkartıyor. Toplama işlemindeki tüm varlıklar, yerel köprü aracılığıyla bir para yatırma işleminden kaynaklanır ve böylece nihai güvenlik sertifikasını alır.

Occam’ın usturası ilkesine sıkı sıkıya inanıyoruz: ‘Asla gereğinden fazla varlık eklemeyin’. Üçüncü taraf köprüler daha ucuz ve hızlı zincirler arası deneyim sunuyor. Ek güven maliyetleri ve güvenlik riskleri ise beraberinde geliyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen çoklu zincir projesi bunun örnekleridir. En başından beri Opside’ın köprüler arası iletişiminin ilham kaynağı açıktı: Ek üçüncü taraf köprüleri eklemek yerine, çoklu rulolar arasında birlikte çalışabilirlik doğrudan yerel köprüler kullanılarak sağlanır. Konsept doğmuştu. Bu konsept, Native Cross Rollup Communication (NCRC) protokolünün doğmasına yol açtı.

NCRC için önkoşullar

Birden fazla rollup arasında NCRC’yi etkinleştirmek için aşağıdaki iki ön koşul yerine getirilmelidir:
Rollup’lar ZK-Rollup tipine ait olmalıdır.
Rollup’lar aynı L1 üzerinde bulunmalıdır.

Bu iki koşulu karşılayan rollup’lar teorik olarak altta yatan L1 ile aynı güvenlik seviyesine sahiptir. Tüm NCRC işlemleri, NCRC için temel güvenlik güvencesi kaynağı olan bir geçerlilik kanıtı ile doğrulanır.

Toplama Tanıma Sözleşmesi (RRC)

Ağustos 2023 itibariyle, Polygon zkEVM, zkSync era ve Linea dahil olmak üzere Mainnet üzerinde birkaç ZK-Rollup çalışıyor. Bununla birlikte, bu ZK-Rollup’lar bağımsız ve ilgisizdir, bu da kullanıcı varlıklarının parçalanmasına neden olur. Bu sorunun temel nedeni, L1 (Ethereum Mainnet) üzerindeki sözleşmelerinin birbiriyle ilişkili olmamasıdır. Bu sözleşmeler birbirlerinin varlığından haberdar değildir ve yerel Rollup köprüsü aracılığıyla doğrudan iletişim kuramazlar.

Bu nedenle ilk adım, roll-up’ların birbirlerini keşfetmelerini ve tanımalarını sağlamak için L1’e özel sözleşmeler yerleştirmektir. Buna Rollup Tanıma Sözleşmesi (RRC) denir. Rollup’ların eklenmesi, askıya alınması ve sonlandırılması dahil olmak üzere NCRC’deki tüm katılımcı ZK-Rollup’ların yönetiminden sorumludur. RRC’deki her rollup’a özel bir ID atanır. Rollup üzerinde yerel köprü aracılığıyla çapraz rollup işlemi başlatırken, adres hedef Rollup ID’sini belirtebilir:

Rollup ID’si 0 ise, bu bir mesajın, örneğin bir para çekme, L1’e iletileceği anlamına gelir.
Rollup ID sıfır değilse, mesajın başka bir Rollup’a gönderileceğini gösterir.

Opside, ilgili ZK-Rollup’ın izinsiz olarak katılmasına veya sonlandırılmasına izin vermek için her L1 katmanında bir RRC sözleşmesi dağıtır. Bu RRC sözleşmesi, her bir Toplama Kimliği için bilgileri yönetmek için kullanılır. Buna L1 üzerindeki köprü sözleşmesinin adresi de dahildir. Daha da önemlisi, RRC sözleşmesi yalnızca veri yakalama hizmetleri sağlar ve zincirler arası varlıklarla doğrudan etkileşime girmez.

Yerel köprü akıllı sözleşmeleri ve hizmetleri ile uyumluluk

Rollup’ın yerel köprüsü üç bileşene ayrılır: L1 üzerindeki köprü sözleşmesi, L2 üzerindeki köprü sözleşmesi ve mesaj aktarımından sorumlu köprü hizmeti NCRC protokolü bu bileşenleri temel düzeyde kullanır ve daha yüksek bir daha yüksek bir kapsülleme seviyesi ekler. Ana değişiklikler aşağıdaki gibidir.

L2 üzerinde köprü sözleşmesi: Orijinal yöntem korunurken bridgeAsset adında yeni bir yöntem eklenmiştir. Bu yöntemde hedef Rollup’ın ID’si destinationNetwork parametresinde belirtilebilir.

L1’de köprü sözleşmesi: yeni yöntem kapsüllenir ve yeni bridgeAsset yönteminin çapraz zincir mesajlarını işler; RRC sözleşmesinde bulunan Toplama Kimliğine dayalı olarak, köprü sözleşmesi hedef Toplama bilgilerini tanımlar ve bu bilgiler daha sonra köprü yüklenicisine bir çapraz zincir mesajı göndermek için kullanılır, çapraz zincir varlığı hedef Toplama’nın köprü sözleşmesine aktarılır. Çapraz zincir varlığı daha sonra hedef Rollup’a yatırılır.

Köprü hizmeti: mesaj aktarımından sorumludur ve çapraz Rollup işlemi için kullanıcıdan bir ücret talep eder.
Yukarıdaki NCRC ile ilgili uyumluluk uyarlamaları tamamlandıktan sonra, Toplanma RRC’ye kaydolabilir ve yerel çapraz toplanma iletişim ağına katılabilir.

Yerel cross-rollup işlem süreci

Kullanıcı için NCRC’nin çalışması Rollup’ın yerel köprüsüyle tamamen aynıdır: Rollup1’den Rollup2’ye bir çapraz rollup işlemi başlatmak aşağıdaki adımları içeren otomatik bir süreçtir

Başlatıcı Kullanıcı1, yerel köprünün bridgeAsset yöntemini çağırarak Rollup1 üzerinde bir çapraz zincir işlemi başlatır. Bu işlemin destinationNetwork parametresi Rollup2’nin Rollup ID’sine ayarlanır. Bu Rollup ID, ilgili L1 köprü sözleşme adresini elde etmek için kullanılır; Rollup ID’nin 0 olması hedef ağın L1 olduğunu gösterir.

İşlem daha sonra Rollup1’in Sequencer1’i tarafından paketlenir. Başlatıcı, Kullanıcı1, çapraz toplama işleminin maliyetini üstlenir ve Rollup1’deki Sıralayıcı1’e ödeme yapar; Rollup1’deki köprü hizmeti çapraz zincirlenmiş varlığı L1’deki Rollup1 köprü sözleşmesine iletir. Bu noktada, varlık yakma ve serbest bırakma işlemi hem Rollup1 hem de L1’de tamamlanır.

Çapraz rollup varlığının transferini tamamlamak için Rollup1 üzerindeki köprü hizmeti, destinationNetwork parametresine karşılık gelen hedef Rollup2 hakkında bilgi için RRC sözleşmesini sorgular. Bu bilgi Rollup2’nin L1 köprü sözleşme adresini içerir. Rollup2’nin köprü sözleşmesi daha sonra bu varlıkların kontrolünü alır ve bridgeAsset yöntemi aracılığıyla bunları Rollup2 ile eşleştirir.

Son olarak, işlem başarıyla paketlendikten ve bir kanıt oluşturulduktan sonra, Rollup2’nin köprü hizmeti claimAsset işlemini gerçekleştirir. Sonuç olarak, Rollup1 tarafından başlatılan zincirler arası varlık Rollup2 üzerinde belirtilen adrese güvenli bir şekilde ulaşır.

Guvenilir capraz roll up iletisim protokolu Sponsorlu22

Genel olarak, tüm çapraz zincir süreci boyunca kullanıcının varlıklarının şu yolu izlediğini belirtmek özellikle önemlidir: Rollup1 -> Rollup1’in L1 köprü sözleşmesi -> Rollup2’nin L1 köprü sözleşmesi -> Rollup2. Başka bir deyişle, kullanıcının varlıkları herhangi bir Rollup’ın yerel köprüsü herhangi bir üçüncü taraf protokolünden geçmeden. Tüm bu süreç güvenli ve güvenilirdir. Bu şu anlama gelmektedir.

NCRC şu anda Opside test ağlarında kullanılabilir

Opside, test ağında yerel çapraz rollup iletişimini başarıyla uyguladı. Herkes bunu resmi web sitesinde deneyimleyebilir: https://pre-alpha-assetshub.opside.network/ Güvenilir yerel çapraz rollup iletişiminin yalnızca tüm rollup’lar arasındaki akışkanlığı güvenli bir şekilde paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda stres ve kesintisiz çoklu rulo birlikte çalışabilirliği ile dağıtılmış uygulamalar ve DeFi protokolleri için yeni olanaklar sunduğuna inanıyoruz.

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.

btchaber bh logo

BTCHaber

2016’da kurulan BTCHaber, kendi yazar kadrosu ile özgün yazılar ve içerikler üretmekte, yerli ve yabancı kaynakları takip ederek doğruluğu teyit edilmiş sadece önemli ve öne çıkan haberleri sunmaktadır. BTCHaber, kripto para piyasasının her geçen gün büyüdüğü bu dijital çağda yeni yatırım yollarının keşfetmek, gelişmeleri anbean takip etmek ve kullanıcıları doğru bilgiye ulaştırmak için kurulmuş güncel Bitcoin ve diğer kripto paraların konu alındığı haber platformudur.
https://www.btchaber.com/

Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.
btch x banner
btch youtube banner
Bağlantıyı kopyala