bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 64,914.39 1.65%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,464.26 1.21%
bnb
BNB (BNB) $ 576.99 0.57%
solana
Solana (SOL) $ 162.03 3.73%
xrp
XRP (XRP) $ 0.579792 8.16%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.440486 0.65%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.126075 3.83%

Kullanım Koşulları

  1. GİRİŞ

1.1. İşbu Kullanım Koşulları, erişim sağladığınız www.btchaber.com internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1.2. İnternet Sitesi’ne erişilmesi ve İnternet Sitesi’nin kullanımı ile kullanıcıların İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşulları’na tabidir.

1.3. İnternet Sitesi’ne erişmekle veya İnternet Sitesi’ni kullanmakla, aşağıda belirtilen Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul etmektesiniz.

1.4. Kriptomeda Yayıncılık Anonim Şirketi (“Şirket”), işbu Kullanım Koşulları’nı istediği zaman, tek taraflı olarak, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. İnternet Sitesi’ndeki güncellemeleri takip etmek kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi’nde yayımlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnternet Sitesi’nin kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşulları’na bağlı olacaktır. İşbu nedenle lütfen Kullanım Koşulları’nı düzenli olarak takip ediniz.

1.5. Şirket, herhangi bir zamanda, İnternet Sitesi’nin özelliklerinin veya işlevlerinin herhangi bir kısmını değiştirebilir, yükseltebilir veya yeni bir sürüm yayımlayabilir, İnternet Sitesi’nde yer alan içeriğini (her türlü eser, bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vb.) her zaman yeniden belirleyebilir, güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir veya İnternet Sitesi’ni sonlandırabilir. Aksi açıkça ve ayrı olarak Şirket tarafından belirtilmedikçe, İnternet Sitesi’nin herhangi bir yeni sürümü bu Kullanım Koşulları’na tabi olacaktır.

1.6. İşbu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen İnternet Sitesi’ni kullanmayınız. İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşulları’nı dikkatle okuyunuz.

1.7. Şirket Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeniz durumunda, İnternet Sitesi’ni kullanımınızı sonlandırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

  1. GENEL ŞARTLAR

2.1. İnternet Sitesi’ni kullanan kullanıcıların cihazlarından ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, İnternet Sitesi’ni kullanamama gibi durumlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için İnternet Sitesi’ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

2.2. Şirket veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri İnternet Sitesi’nin kullanılması veya kullanılmaması veya bu İnternet Sitesi’nin içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Şirket’e söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir.

2.3. Şirket, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin İnternet Sitesi’ndeki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.

2.4. Kullanıcıların Kullanım Koşulları’nı ihlali ve sair herhangi bir şekilde İnternet Sitesi’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları (İnternet Sitesi’nin genel güvenliğini tehdit edecek, İnternet Sitesi’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi), İnternet Sitesi’ne orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda kullanıcının İnternet Sitesi’ni kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir. Bu durumda kullanıcı, Şirket’ten hiçbir zarar ve tazmin talebinde bulunamaz.

2.5. İnternet Sitesi’nin ya da İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklerin yasadışı amaç ve amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne otomatik bir mekanizma kullanılarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.

2.6. İnternet Sitesi, üçüncü taraf uygulamalarına/sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak Şirket bu uygulamaların/sitelerin hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu uygulamaları/siteleri kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf uygulamalarına/sitelerine verilen bir bağlantı, Şirket’in uygulamaları/siteleri ya da uygulamalarda/sitelerde adı geçen ürün veya hizmetlerin onaylandığı anlamına gelmez.

  1. KULLANIM KOŞULLARI

3.1. Kullanıcılar, tüm yasal düzenlemeler (Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu düzenlemeleri başta olmak üzere her türlü yasal mevzuat) ile İnternet Sitesi’nin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uygun davranmakla yükümlüdür. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk İnternet Sitesi kullanıcılarına aittir.

3.2. İnternet Sitesi’nde bilgi girişi yapılabilen alanlarda bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Kullanıcıların girdiği bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından hiçbir şekilde Şirket sorumlu tutulamaz. İnternet Sitesi kapsamında bilgi girişi yapılabilen alanlarda; (i) uygun yetkilendirme olmaksızın, başkalarına ait kişisel verileri kullanamazsınız veya (ii) saldırgan, kaba, müstehcen veya yasadışı bilgi girişleri yapamazsınız. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Kullanım Koşulları’nı, politikalarını veya yasaları ihlal ettiğine inandığı kullanıcı bilgilerini iptal etme veya reddetme hakkını saklı tutar.

3.3. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde gerçekleştireceği tüm işlemlerde, Kullanım Koşulları ile İnternet Sitesi’nde zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile İnternet Sitesi’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını; aksi halde adli, idari, hukuki ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendisine ait olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların verilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

3.5. Kullanıcılar, İnternet Sitesi içeriğinde yer alan içeriği, yalnızca kişisel kullanım amaçlı olarak görüntüleyebilir ve bu içerikle ilgili bilgi edinmek üzere ve burada yayımlanan Kullanım Koşulları’na uygun şekilde kullanabilirler. Bunun dışında yapılan erişim ve kullanımlar hukuka aykırı olup; Şirket’in ve diğer içerik sahiplerinin yasal hakları saklıdır.

3.6. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ndeki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından tamamıyla kendilerinin sorumlu olduğunu ve Şirket veya diğer içerik sahibi üçüncü kişilere sorumluluk yöneltmeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

3.7. Kullanım Koşulları’nda kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşulları’nı onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, İnternet Sitesi’ni kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

3.8. Şirket, işbu Kullanım Koşulları ile bağlantılı olarak, ticari elverişsizlik veya belirli bir amaca uygunluk garanti ve koşulları dahil, açık, zımni, yasal ya da başka şekilde hiçbir garanti veya koşul sağlamamaktadır. Şirket, İnternet Sitesi’nin hatasız ya da kesintisiz olacağına (siber saldırılar veya kötü amaçlı kod veya yazılımdaki kesintiler dahil) ya da her tür yazılımla uyumlu olacağına dair herhangi bir garanti vermez. Şirket, İnternet Sitesi’ne erişiminiz veya kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir zarar için sorumluluğu reddeder. İnternet Sitesi’ne erişiminizin ve kullanmanın kendi riskinizde olduğunu ve bilgi sistemlerinizde veya varlıklarınızda gerçekleşen herhangi bir zarardan veya bu tür erişim ya da kullanım sonucu oluşan veri kaybından yalnızca sizin sorumlu olacağını kabul edersiniz.

3.9. Kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak İnternet Sitesi ve/veya Şirket’in sorumlu tutulamayacağını; İnternet Sitesi’ne erişiminiz, kullanımınız veya bu İnternet Sitesi’nden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda meydana gelebilecek herhangi bir hasardan İnternet Sitesi ve/veya Şirket’in mesul olmayacağını bildiririz. İnternet Sitesi’nin kullanımı ve verilerin yüklenmesi riski yalnızca kullanıcıya ait olup, kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır.

3.10. İnternet Sitesi’ni kullanım için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin temin edilmesi, bakımı ve ödemesinden kullanıcılar sorumludur.

3.11. Kullanıcılar, yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve küfür içeren, suiistimal ve taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, pornografik, kötüleyici, aldatıcı, yanıltıcı veya başka birinin gizlilik veya fikri mülkiyet haklarını, kişilik haklarını yahut herhangi bir hakkını ihlal edebilecek bir şekilde veya diğer herhangi bir biçimde ya da kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, imaj veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini kabul etmişlerdir. Şirket, işbu hükme aykırı mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, imaj veya diğer herhangi bir tür materyali değiştirme ve kaldırma hakkını saklı tutar.

3.12. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden kullanıcılara sunulan iletişim araçları (forumlar, sohbet araçları, yorum ve mesaj panelleri vb.) aracılığıyla yapılan iletişimlerin yalnızca yasal amaçlar için kullanılacağını kabul ve taahhüt eder. Bu araçlar; ürün veya hizmet satışı, istenmeyen e-postalar, yazılım veya bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılara hakaret içeren, kişilik haklarını ihlal eden içerikler veya yasa dışı her türlü içeriği yaymak gibi, İnternet Sitesi’nin amacının dışında kullanılmamalıdır. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden yaptıkları her türlü iletişimin, bu tür iletişimleri yapma hakkına sahip olduklarını garanti ederler. Şirket, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin amaca uygunluğunu veya yasallığını denetleme sorumluluğunu üstlenmez. Şirket, sağladığı iletişim araçlarını kendi kararıyla herhangi bir zamanda kaldırabilir.

3.13. İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin/içeriğin doğruluğu ve/veya yeterliliği ve/veya güncelliği Şirket tarafından garanti edilmemektedir. Kullanıcı, bu bilgileri kullanırken bu hususu göz önünde tutarak kendisi için gerekli araştırma ve doğrulamayı bizzat sağlayacağını kabul eder. Şirket, İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler ile yatırım tavsiyesi de dahil olmak üzere herhangi bir tavsiye vermemektedir. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ndeki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış olduğu kararlar ve sonuçlardan tamamen kendisi sorumludur ve hiçbir şekilde Şirket’i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14. İnternet Sitesi’ne erişim ve kullanım kapsamında aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır:

3.14.1. Yürürlükteki herhangi bir yasayı, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmek.

3.14.2. İnternet Sitesi’ni hileli veya başka şekilde haksız veya yasadışı herhangi bir amaç için kullanmak.

3.14.3. İnternet Sitesi’ni kullanma yetkisini ortadan kaldıran herhangi bir sebebe rağmen İnternet Sitesi’ni kullanıma devam etmek.

3.14.4. İnternet Sitesi’ne yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak.

3.14.5. İnternet Sitesi için güvenlik açığı veya benzer testler gerçekleştirmek.

3.14.6. İnternet Sitesi’nin diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak veya toplamaya çalışmak.

3.14.7. İnternet Sitesi’nin herhangi bir bölümünü hacklemek veya tahrif etmek de dahil olmak üzere, İnternet Sitesi’nin veya İnternet Sitesi’ni kullanılabilir kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale veya kesintiye uğratmak veya bu tür sunucuların/ağların herhangi bir gereksinimini, prosedürünü veya politikasını ihlal etmek.

3.14.8. Başka bir kişinin İnternet Sitesi’ni kullanmasını kısıtlamak veya engellemek.

3.14.9. İnternet Sitesi’nin herhangi bir bölümünü (veya herhangi bir kullanımını), Şirket’in yetkisi olmaksızın çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, türev çalışmalar oluşturmak, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya başka şekilde kullanmak.

3.14.10. İnternet Sitesi’nin herhangi bir bölümüne ters mühendislik yapmak veya herhangi bölümünü kaynak koda dönüştürmek veya parçalarına ayırmak.

3.14.11. Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarına aykırı davranışlarda bulunmak.

3.14.12. İnternet Sitesi ile aynı veya benzer amaca hizmet eden veya başka bir şekilde rekabet eden bir ürün veya hizmet geliştirmek için İnternet Sitesi’ni/İnternet Sitesi’nin içeriklerini kullanmak.

  1. FİKRİ HAKLAR

4.1. İnternet Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları İnternet Sitesi işleteni ve sahibi Şirket’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İnternet Sitesi’nin indirilmesi veya kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

4.2. İnternet Sitesi’nde veya yazılımlarda yer alan içerik kısmen ya da tamamen değiştirilemez, kopyalanamaz, sunulamaz, işlenemez, silinemez, dağıtılamaz, aktarılamaz ve diğer şekillerde kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edilemez. İnternet Sitesi’nin içeriği ve içerikte yer alan yazılımları temsil eden sayılar veya kodlara müdahale edilemez; bunlar kaldırılamaz veya değiştirilemez, kaynak koda ve/veya nesne koduna dönüştürülemez; tersine mühendislik yapılamaz. Şirket’in yazılı onayı olmaksızın, İnternet Sitesi, çerçeveleme veya benzer teknolojiler kullanılarak herhangi bir amaçla yönlendirilemez veya başka bir biçimde görüntülenemez veya İnternet Sitesi’ne herhangi bir şekilde link verilemez veya İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer internet sitesi/uygulama/mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi davranışlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında suç oluşturur.

4.3. İnternet Sitesi içerisinde, Şirket ve/veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir içerik (eser, kitap, tasarım, fotoğraf, yazı, video, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, marka, logo, şekil, grafik ve sair eser ve unsurlar ve veri tabanı oluşturan içerikler) bulunabilmekte olup, bunların tamamı fikri mülkiyet hukuku ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında korunmaktadır; dolayısıyla bu içeriklerin kullanımı konusunda yasal düzenlemede açıkça sayılan istisnalar dışında kullanıcıların fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir hak ve yetkisi bulunmaz. İnternet Sitesi’nin içeriği bakımından fikri mülkiyet haklarının özel bir yer teşkil ettiği gözetilmeli ve fikri mülkiyet hakları ihlalinin yalnızca Şirket’in değil diğer eser sahibi/yayıncı/tasarımcı gibi eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceği ve Şirket ve diğer eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağı önemle dikkate alınmalıdır.

4.4. Kullanıcılar, yasal kullanım istisnaları dışında, Şirket ve/veya diğer eser/yapım/yayın/tasarım/marka/patent ve diğer fikri mülkiyet koruması kapsamındaki üçüncü kişi eser ve hak sahiplerinin yasal düzenlemenin öngördüğü koşullara uygun olarak, önceden yazılı izni alınmaksızın ve kendileri ile sözleşme imzalanmaksızın İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklerin her türlü kullanımının (her türlü değiştirme, çoğaltma, kopyalama, indirme, yükleme, işleme, uyarlama, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer şekillerde her türlü kullanım ve müdahale) yasaya aykırı ve suç olduğunu ve bundan dolayı hukuki ve cezai sorumluluklarının doğacağını ve bu eylemlerden özenle kaçınacaklarını, hangi yolla olursa olsun, fikri mülkiyet hakkı ihlalinden rekabet ve/veya haksız rekabet teşkil eden bir işlem ve eylemde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmiş kabul edilirler.

4.5. İnternet Sitesi’nin tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veri tabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1. Kullanıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan görüş ve kararlar da dahil olmak üzere ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine (hepsi birlikte “KVKK”) uygun olarak davranacağını, kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlemeyeceğini, kişisel verileri üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa etmeyeceğini ya da aktarmayacağını kabul ve taahhüt eder. Tüm kişisel veriler, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, korunacak, saklanacak ve gerektiğinde imha edilecektir.

5.2. İnternet Sitesi aracılığıyla taleplerin alınması, yerine getirilmesi ve e-bültene abone olunması gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen İnternet Sitesi’nde yer alan aydınlatma metnini ve çerez politikasını inceleyiniz.

5.3. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, kimi bilgilerinizi söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

  1. GİZLİLİK

6.1. İnternet Sitesi’ninde bulunan, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket’in sahip olduğu idari, hukuki, tasarım, teknik bilgileri, ticari sırları, fikirleri, yazılımları, algoritmaları, modelleri, sistemleri, çözümleri, ticari, mali, yönetimsel ve organizasyonel, finansal ve hukuki bilgiler ve buluşları içeren her türlü bilgi ve belge “Gizli Bilgiler” olarak kabul edilmektedir.

6.2. Kullanıcılar, Gizli Bilgiler’e ilişkin en az kendisine ait aynı derecede hassas ve gizli bilgileri korumak için sarfettiği itinayı gösterecektir.

6.3. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nden elde edilen Gizli Bilgiler’in açıklanmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini kendisinin veya tüzel kişilik olması halinde personelinin ihlal etmesi durumunda meydana gelebilecek zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır.

6.4. Kullanıcı, Gizli Bilgiler’in işbu Kullanım Koşulları’na aykırı açıklandığının veya kullanıldığının ortaya çıktığı anda bilgilerin daha fazla açıklanmasını ve kullanımını önlemek için gayret gösterecektir.

6.5. Kullanıcı, Şirket’i böyle bir durumda mevcut koşulları derhal yazılı olarak bildirecek ve Şirket tarafından talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.

6.6. Gizli Bilgiler’in kullanılması sonucu Şirket’in cihaz, araç ve gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü kişilerde meydana gelebilecek zarar ve hasardan kullanıcı sorumlu tutulacaktır.

6.7. Kullanıcı, İnternet Sitesi kapsamında herhangi bir şekilde üçüncü kişilere, rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yapmayacağını, aksi takdirde Şirket’in herhangi bir nedenle uğradığı somut ve ispat edilebilir zararlarını nakden ve defaten tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6.8. Şirket, Gizli Bilgiler’in yegâne sahibidir. İnternet Sitesi’nde açıklanan, herhangi bir fikri ve sınai hak, mevcut veya gelecekteki patent, telif, bilgi, çizim, plan, fikir ve yöntem hakkında hiçbir hak veya lisans verilmemekte, devredilmemektedir. İnternet Sitesi’nde açıklanan hiçbir bilgi hakkında, Şirket’çe herhangi birine, üçüncü kişilerin patent veya diğer haklarının ihlal edilmediğine ilişkin bir beyan, garanti, taahhüt veya teşvik verilmemektedir.

6.9. İşbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hiçbir hüküm herhangi bir icat veya buluşa veya böyle bir icadı veya buluşu kapsayan herhangi bir patente veya herhangi bir telif hakkında, imtiyaza, ticari markaya veya ticari sırra istinaden açıkça veya zımnen herhangi bir hak verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

  1. SAİR DÜZENLEMELER

7.1. İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7.2. İşbu Kullanım Koşulları ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, kullanıcıların Şirket nezdindeki e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.

Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.