bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 64,881.38 1.52%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,146.90 2.98%
bnb
BNB (BNB) $ 569.65 2.62%
solana
Solana (SOL) $ 149.95 5.44%
xrp
XRP (XRP) $ 0.525737 4.59%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.504347 7.02%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.161269 2.75%

Avrupa Birliği’nde Kripto Varlık Piyasalarını Düzenlemek Üzere Hazırlanan Kanun Tasarısı – 1

avrupa birliginde kripto varlik piyasalarini duzenlemek uzere hazirlanan kanun tasarisi 1

24 Eylül 2020’de Avrupa Birliği’nde etki doğurmak üzere “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937” (“Teklif”) yayımlanmıştır [1] ve bu bağlamda kripto varlık piyasasının düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bugünkü yazımızda söz konusu Teklif’e ilişkin genel değerlendirmeler yapılacak olup; devam eden haftalarda da söz konusu Teklif’in derinlemesine analizi bir yazı dizisi olarak paylaşılacaktır.

Öncelikle belirtmek gerekirse, yayımlanan metin bir “Regulation” teklifidir, yani kabul edilmesi halinde tüm Avrupa Birliği ülkelerinde doğrudan uygulanabilir hale gelecektir.

Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan “Directive”leri, üye devletler kendi iç hukuk sistemleriyle uyumlu hale getirmektedir. Ancak Directive’ler doğrudan uygulanmaz ve üye devletlerin iç hukuk sistemlerinde bir Directive ile düzenlenen kuralları farklı yorumlayarak yasalaştırmaları mümkündür. Örneğin, finansal araçlar ve buna ilişkin piyasa genel olarak MiFID II (Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU Text with EEA relevance) (“MiFID”) ile düzenlenmektedir [2] ve bu sebeple üye devletler sermaye piyasası araçlarını ilgili Directive ışığında ve onun çizdiği yönlendirmeler dahilinde serbestçe düzenleyebilmektedir. Ancak kripto varlıklara ilişkin gündeme gelen Teklif bir “Regulation” olduğu için, bu Teklif’in kabulü halinde Teklif kapsamında yer alan düzenlemeler doğrudan uygulanabilir hale gelecek ve düzenleme kapsamında Avrupa Birliği’nde kripto varlıklara ilişkin bazı işlemler ile izin ve lisans yükümlülükleri yeknesak hale getirilmiş olacaktır.

Genel olarak, Teklif kapsamında:

  • Kripto varlıklar tanımlanmış ve bazı sınıflara ayrılmıştır, bu kapsamda “security” yani sermaye piyasası aracı veya menkul kıymet olarak nitelendirilebilecek kripto varlıklar bu Teklif’ten istisna tutulmuştur ve bunlara ilişkin olarak MiFID ile birlikte diğer ilgili mevzuat ve dolayısıyla üye devletlerin iç hukuklarının uygulanacağı kararlaştırılmıştır;
  • Bu sınıflar uyarınca ihraç koşulları, izin veya bildirim yükümlülükleri, ihraçta/çıkarılmada izlenecek yöntemler ve ihraççının sorumlulukları düzenlenmiştir; 
  • Kripto varlık hizmetleri tanımlanmıştır;
  • Kripto varlık hizmetleri sağlayacak kişilere verilecek izinler ile bu kişilerin uymaları gereken yükümlülükler belirlenmiştir, ayrıca, bu kişilerin sorumlulukları düzenlenmiştir;
  • Düzenleyici ve denetleyici yetkili otoritelerin hukuki yetkileri ve görevleri düzenlenmiştir;
  • Hukuki ve cezai yaptırımlar yine Teklif kapsamında düzenlenmiştir.

Teklif’in iki ila üç sene içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Önümüzdeki haftalarda devam edecek olan yazı dizimizde Teklif kapsamında düzenlenen konuların detaylarına değinilecektir.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601873352971&uri=CELEX:52020PC0593

[2] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/investment-services-and-regulated-markets-markets-financial-instruments-directive-mifid_en; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065 

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.

btchaber bh logo

Elçin Karatay

Öncelikle teknoloji firmaları için yasal çözümler geliştirmeye odaklanan Solak&Partners Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağı.
https://www.btchaber.com

Blokzincirin ve kripto paraların, geleceği nasıl değiştireceğini bugünden öğrenin.
btch x banner
btch youtube banner
Bağlantıyı kopyala